Medicinsk cannabis

Folketinget har vedtaget en forsøgsordning med cannabis på recept.

Vi har valgt IKKE at udskrive dette fordi :

  • Det er ikke et godkendt lægemiddel
  • Virkning/bivirkninger er ikke undersøgt
  • Hvilke sygdomme det virker på er ikke dokumenteret
  • Hvilke doser der bør anvendes er ukendt
  • Ansvaret og dermed også evt skade ved behandlingen af en patient påhviler den behandlende læge