Afhængighedsskabende medicin

I henhold til sundhedsstyrelsens retningslinier kan recepter på afhængighedsskabende og

trafikfarlig medicin( rød trekant) kun udskrives ved personligt fremmøde i klinikken.